CAD & NC Teknik

. . . med mer än 40 års erfarenhet

 

Vad är Produktionsteknik

 

Allt som rör produktion av varor kan väl sägas handla om produktionsteknik. När vi är ute hos våra kunder får vi hela tiden nya problem att lösa. Detta sporrar oss att hela tiden utvecklas, så att vi snabbt och korrekt kan lösa dessa problem.

 

Utformning av produktionslokaler (layouter), produktionsflöden, PIA-beräkningar, orderstorlekar och liknande är naturligtvis ofta med i bilden.

Men vi kan också lösa ett komplicerat NC-program i produktionskedjan för att nästa dag framställa en 3D-ritning på en detalj, som sedan användes vid produktion, programmering och marknadsföring av produkten.

Trots vår specialisering på CAD och NC, har ändå drygt 40 års verksamhet gett en viss bredd på vår kompetens.

 

Vi blir gärna en förstärkning även i Ert företag!

 

- CAD ritningar

- NC program

- CAM beredning

- Plåtutbredning

- Produktionsteknik

- Utbildning . . .