CAD & NC Teknik

. . . med mer än 40 års erfarenhet

 

Här är vi verkligen starka

 

NC-tekniken växer nu på fler och fler områden. Traditionellt har vi verkat inom verkstadsindustrin i många år, men nu finns vi även inom andra områden, t ex trä- och möbelindustrin m fl.

Vi är vana att arbeta med många olika styrsystem för t ex svarvning, fräsning, trådgnistning, olika typer av skärmaskiner m m. Vi programmerar gärna manuellt, men använder oftast avancerade dataprogram för CAM-beredning vid svårare ytformer vid t ex fräsmaskiner eller komplicerade konturer i trådgnistar och skärmaskiner. Vi postprocessar (översätter) programmen till kundens styrsystem och tar ansvar för provkörning där så önskas. Oftast genomför vi hela kedjan - ritning i CAD, programmering av NC-program och igångkörning i NC-maskinen.

 

Kontakta oss gärna!

 

 

Programexempel med NC-programmering