CAD & NC Teknik

. . . med mer än 40 års erfarenhet

 

CAM-tekniken - ofta enda lösningen vid svåra konturer och ytformer

 

Vi använder välkända programvaror tillsammans med egna programrutiner som vi utvecklat för att kunna utföra exakt de uppdrag som våra kunder efterfrågar.

 

Eftersom vi är experter på CAD har vi mycket lätt för att framställa korrekt underlag för CAM-beredning. Vi har dessutom lång praktisk erfarenhet av svarvning, fräsning, skärning m m. De flesta som försöker använda CAM-teknik, har inte tillräcklig kompetens i CAD och bearbetningsteknik, för att klara av att framställa ett korrekt NC-program. Resultatet blir därför oftast mycket dåligt.

 

Vi hjälper Er gärna!

 

 

Exempel på CAM-beredningar. Verktygsvägar i fräsmaskin.

 

Här följer några exempel på enkla, raka verktygsvägar över ytorna.

Vi har dock inga begränsningar på fräsmönstret. Alla tänkbara verktygsvägar kan väljas. Här visas en verktygsväg i spiralmönster över ytan.

Fräsprogram för tillverkning av städ för stålverk. Hårdsvets ska nu läggas på och därefter först grovfräsning och avslutningsvis utföres ett finfräsprogram till färdig yta.

Svarvprogram för detalj till propellernav

Svarv- och Fräsprogram för detalj till propellernav

Propellernavet under provmontering