CAD & NC Teknik

. . . med mer än 40 års erfarenhet

 

Vi tar ansvar för våra kunders CAD-system

från konstruktion, ritningsframställning och backup av systemen

Vi har lång erfarenhet av ritningsproduktion i olika CAD-system, i såväl 2D- som 3D-teknik.

Vi använder de vanligaste på marknaden förekommande CAD-systemen, såsom AutoCAD, SolidsWorks m fl.

Våra kunder kan känna sig trygga - vi tar ansvar för att deras CAD-system inte bara underhålls ute hos dem, utan vi har dessutom hela tiden backup på hårddisk hos oss. Allt för att kontinuerligt trygga kundens CAD-arkiv.

 

Tag gärna kontakt med oss!

 

 

 

Exempel på 3D-CAD

Exempel på 2D-CAD